BIAR KAMI JELASKAN

Penafian

Penafian ini terpakai pada keseluruhan kandungan Laman Web ini di bawah nama domain www.kelasmarketing.my (“Laman Web”) dan untuk sebarang surat-menyurat melalui e-mel antara anda dan Overlord Access Enterprise (“Syarikat”). Sila baca penafian ini dengan teliti sebelum menggunakan Laman Web ini.

Laman web ini disediakan oleh Overlord Access dengan sseikhlas hati atas dasar "seadanya". Penggunaan laman web ini oleh anda menunjukkan bahawa anda menerima penafian ini sama ada anda mendaftar dengan Syarikat atau tidak.

Laman web ini disediakan secara percuma dan untuk maklumat sahaja. Melainkan dinyatakan sebaliknya, kandungan di tapak ini adalah untuk kegunaan peribadi, bukan komersial individu sahaja.

Ia tidak boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, disunting atau dengan apa-apa cara lain diubah suai tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Overlord Access. Penggunaan laman web ini tidak membentuk sebarang jenis hubungan kontrak dengan Overlord Access. Overlord Access berusaha sedaya upaya untuk memastikan laman web ini menyediakan maklumat yang terkini dan tepat. Walau bagaimanapun, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Overlord Access tidak memberikan representasi, waranti atau syarat mengenai laman web ini, kandungannya atau laman web lain yang dipautkan kepadanya. Overlord Access tidak mewakili atau menjamin bahawa laman web tersebut akan bebas daripada ralat.

Overlord Access tidak menjamin bahawa laman web tersebut akan bebas daripada virus bukan akses kepada laman web tersebut tidak akan terganggu. Overlord Access tidak menerima liabiliti untuk sebarang kesilapan atau peninggalan dalam maklumat atau perkhidmatan yang disediakan pada, dimuat turun daripada, atau diakses melalui laman web ini, mahupun untuk kerugian atau kerosakan yang timbul dalam apa jua cara daripada penggunaan laman web oleh individu, kecuali seperti yang diperlukan di bawah yang berkenaan undang-undang.

Overlord Access boleh membuat perubahan pada kandungan di tapak ini pada bila-bila masa. Kadangkala pautan iaitu 'link' ke laman web pihak ketiga akan disediakan dari laman web ini. Overlord Access tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti, atau menawarkan sebarang waranti atau representasi yang berkaitan dengan kandungan atau amalan pihak ketiga ini, mahupun untuk prosedur privasi dan keselamatan mereka yang mungkin berbeza daripada Overlord Access. Pautan ke laman web pihak ketiga tidak semestinya memerlukan pengesahan laman web tersebut. Overlord Access menyimpan semua hak harta intelek untuk kandungan di laman web ini melainkan dinyatakan sebaliknya. Kandungan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Anda boleh mencetak atau memuat turun satu salinan penerbitan yang dihasilkan oleh Overlord Access untuk rujukan peribadi anda dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda kepada bahan yang disiarkan di laman web ini.
menu-circle