Terma dan Syarat - T&Cs

Semua T&C
Servis
Kerja
Pembayaran
Caj
Kredit

Penerimaan

Ia tidak perlu bagi mana-mana Pelanggan untuk menandatangani penerimaan terma dan syarat ini untuk mereka memohon. Jika Pelanggan menerima sebut harga maka Pelanggan akan dianggap telah berpuas hati dengan terma yang dikenakan dan telah menerima terma dan syarat ini sepenuhnya.

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti. Sebarang pembelian atau penggunaan perkhidmatan kami menunjukkan bahawa anda telah membaca dan menerima terma dan syarat kami.
Servis

Ulasan Pelanggan

Kelas Marketing oleh Overlord Access akan memberi Pelanggan peluang untuk menyemak penampilan dan kandungan tapak web semasa fasa reka bentuk dan sebaik sahaja pembangunan tapak web keseluruhan selesai. Apabila projek selesai, bahan-bahan tersebut akan dianggap sebagai diterima dan diluluskan melainkan Pelanggan memberitahu pihak Kelas Marketing, sebaliknya dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh bahan-bahan tersebut disediakan kepada Pelanggan.
Kerja

Bayaran PengIiklanan

Invois akan disediakan oleh Overlord Access sebelum kami memulakan proses pengiklanan di platform seperti Facebook, Instagram dan Google. Invois biasanya dihantar melalui e-mel atau WhatsApp. Walau bagaimanapun, Pelanggan boleh memilih untuk menerima invois salinan cetak. Invois perlu dibayar selepas diterima. Akaun yang masih belum dibayar lima belas (15) hari selepas tarikh invois akan dinilai sebagai caj perkhidmatan dalam jumlah yang lebih tinggi iaitu dua puluh peratus (20%) atau RM100 sebulan daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih besar.
Bayaran

Bayaran Laman Web

Invois akan disediakan oleh Overlord Access setelah selesai tetapi sebelum menerbitkan tapak web secara langsung. Invois biasanya dihantar melalui e-mel. walau bagaimanapun, Pelanggan boleh memilih untuk menerima invois salinan cetak. Invois perlu dibayar selepas diterima. Akaun yang masih belum dibayar tiga puluh (30) hari selepas tarikh invois akan dinilai sebagai caj perkhidmatan dalam jumlah yang lebih tinggi iaitu dua puluh peratus (20%) atau RM100 sebulan daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih besar.
Bayaran

Kegagalan Menyediakan Kandungan Laman Web

My Class Marketing oleh Overlord Access ialah perniagaan kecil, untuk kekal cekap kita mesti memastikan kerja yang telah kita programkan dijalankan pada masa yang dijadualkan. Kadangkala kami mungkin terpaksa menolak tawaran untuk kerja lain dan pertanyaan untuk memastikan kerja anda disiapkan pada masa yang ditetapkan.

Itulah sebabnya kami meminta anda memberikan semua maklumat yang diperlukan sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum tarikh penyiapan yang dipersetujui. Pada bila-bila masa di mana kemajuan 'progress' tidak dapat dibuat dengan laman web anda kerana kami tidak diberikan maklumat yang diperlukan dalam jangka masa yang dipersetujui, dan akibatnya penangguhan berlaku, kami berhak untuk mengenakan surcaj sehingga 25%. Jika projek anda melibatkan Pengoptimuman Enjin Carian, kami memerlukan kandungan teks untuk laman web anda yang dipersetujui terlebih dahulu supaya SEO boleh dirancang dan disiapkan dengan cekap 'efficient'.

Jika anda bersetuju untuk memberikan kami maklumat yang diperlukan dan kemudiannya gagal berbuat demikian sebelum masa yang dipersetujui, satu (1) minggu sebelum tarikh siap projek kami berhak untuk menutup projek dan baki yang tinggal akan dibayar serta-merta. Ringkasnya, semua syarat di atas perlu dipatuhi dan jangan beri kami kebenaran untuk memulakan kerja sehingga anda bersedia untuk berbuat demikian.

Overlord Access bersetuju untuk membuat kemas kini berkala ke mana-mana laman web yang ditugaskan dan dihoskan oleh Overlord Access. Ini tertakluk kepada klausa penggunaan yang adil. Overlord Access berhak untuk menolak mengemas kini laman web jika permintaan tersebut melebihi 3 jam masa pembangunan setiap tapak setahun.

NOTA: Kandungan teks hendaklah dihantar sebagai Apple Pages, Microsoft Word, fail pdf, e-mel (atau dokumen serupa) dengan halaman dalam dokumen yang dibekalkan mewakili kandungan halaman yang berkaitan di laman web anda. Halaman ini harus mempunyai tajuk yang sama seperti halaman laman web yang dipersetujui. Hubungi kami jika anda memerlukan penjelasan mengenai perkara ini.

Jika anda ingin mengurus laman web CMS sendiri, anda akan dibekalkan dengan sistem pengurusan kandungan supaya anda dapat melakukan kemas kini sendiri.
Kerja

Caj Am

Caj untuk perkhidmatan yang akan disediakan oleh Overlord Access ditakrifkan dalam sebut harga projek yang Pelanggan terima melalui e-mel atau WhatsApp atau seangkatan. Sebutharga adalah sah untuk tempoh 30 hari. Overlord Access berhak untuk mengubah atau menolak untuk memberikan sebut harga selepas tamat tempoh 30 hari.

Melainkan dipersetujui sebaliknya dengan Pelanggan, semua perkhidmatan reka bentuk laman web memerlukan bayaran pendahuluan sekurang-kurangnya lima puluh (50) peratus daripada jumlah sebut harga projek sebelum kerja dibekalkan kepada Pelanggan untuk semakan. Baki lima puluh (50) peratus daripada jumlah sebut harga projek perlu dibayar selepas kerja berjaya disiapkan, sebelum dimuat naik ke pelayan(server) atau pengeluaran bahan(AI, PSD, PDF, etc).

Pembayaran untuk perkhidmatan perlu dibayar melalui pindahan bank atau pembayaran dalam talian seperti PayPal, Stripe, dll. Butiran bank akan disediakan pada invois. Pautan untuk membayar menggunakan kad kredit/debit atau FPX akan diberikan bersama invois (atas permintaan pelanggan).
Caj

Kredit Reka Bentuk

Pautan iaitu 'link' ke Kelas Marketing akan muncul sama ada dalam jenis perkataan "Direka oleh Overlord Access" atau dengan grafik kecil di bahagian bawah laman web Pelanggan. Jika grafik digunakan, ia akan direka bentuk agar sesuai dengan keseluruhan reka bentuk tapak. Jika pelanggan meminta kredit reka bentuk dialih keluar, bayaran nominal sebanyak 20% daripada jumlah caj pembangunan akan dikenakan. Apabila jumlah caj pembangunan kurang daripada RM 2000, bayaran tetap sebanyak RM 400 akan dikenakan. Pelanggan juga bersetuju bahawa laman web yang dibangunkan untuk Pelanggan boleh dibentangkan dalam portfolio Kelas Marketing.
Kredit
menu-circle